Ποιοτικοί έλεγχοι

Έλεγχος Πρώτων Υλών

Επιλέγουμε τις πρώτες ύλες μας με αυστηρά κριτήρια τόσο στη γεύση όσο και στην ποιότητα.

Οι προμηθευτές μας ελέγχονται από τους δικούς μας τεχνικούς για τις παραγωγικές τους διαδικασίες, καθώς και για το τελικό τους προϊόν, το οποίο περνάει τις απαραίτητες για εμάς αναλύσεις, ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι πληρεί τις προδιαγραφές που εμείς σαν εταιρία θέτουμε. Όλοι οι προμηθευτές μας είναι πιστοποιημένοι κατά ISO HACCP.

Παραγωγή Προϊόντων Ζύμης

Στην παραγωγή μας χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Οι εργαζόμενοί μας εκπαιδεύονται τακτικά σε θέματα ασφάλειας παραγωγής τροφίμων. Η εταιρία μας ενημερώνεται σε θέματα τεχνογνωσίας εντός και εκτός Ελλάδας, έτσι ώστε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ότι πιο καινούργιο και καινοτόμο υπάρχει.

ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων ζύμης

Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων

Το όραμά μας για προσφορά ποιοτικής τροφής και για την δημιουργία του αισθήματος της πληρότητας και της απόλαυσης σε όσους μάς προτιμούν, είναι αδιαπραγμάτευτο.

Για τον λόγο αυτόν η εταιρία μας έχει λάβει πιστοποίηση για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την διασφάλιση της ποιότητας της TUV Austria και πιο συγκεκριμένα για την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης.

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ζύμης

Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μας.  Τηρούμε αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στα στάδια αποθήκευσης αλλά και διακίνησης των προϊόντων μας.