MINI KOUROU with FETA CHEESE
MINI KOUROU with FETA CHEESE

0,00 

0,00 

MINI KOUROU with FETA CHEESE

0,00 

Description

Traditional kourou dough with feta filling.

Weight : 35 gr

Case amount : 8 kilos